Slide 1

Sikker, pålitelig og effektiv

Ved å fokusere vår virksomhet på en liten, men viktig tjeneste har RenoNorden bygget opp en dyp forståelse for avfallshåndteringsindustrien. Fra ruteplanlegging til vedlikehold av kjøretøy har vi de ferdighetene og ressursene som er nødvendig for å kunne levere våre tjenester under alle forhold.

Prosjektledelse

RenoNorden har i over et tiår med deltakelse i anbudskonkurranser og drift av langvarige kontrakter bygget opp mye erfaring innenfor internasjonal prosjektledelse og analytisk kunnskap. Alle prosjektledere i RenoNorden har bred erfaring i industriens ulike områder, som miljøforhold, transport og utvikling av logistikkløsninger.

Våre dyktige prosjektledere organiserer ressurser og ansatte for å forsikre at vårt arbeid startes og avsluttes til rett tid, at vi holder oss innenfor budsjettet og tilfredsstiller kravene til både bedriften og våre klienter. I tillegg til å opprette nye kontrakter er våre prosjektledere også i stand til å gi råd om og føre tilsyn av endringer som kreves i en kontrakt under langsiktige prosjekter.

Logistikk og ruteplanlegging

Vår logistikkavdeling har hatt ansvar for ruteplanlegging og igangsetting av oppdrag for nesten 250 norske, svenske, danske og finske kommuner.

Norden er kjent for sin majestetiske natur, men for en RenoNorden-sjåfør som forsøker å få et kjøretøy på flere tonn opp en bratt fjellvei er det kun en ting som gjelder… er ruten pålitelig og trygg?

Vår logistikkavdeling tar i bruk den nyeste karleggings- og ruteplanleggingsteknologien for å analysere geografien og planlegge våre ruter mest mulig effektivt. Disse detaljerte analysene sparer både oss og våre klienter for både tid og penger.

GPS

Ved å bruke avansert GPS-teknologi er våre logistikkteam rundt om i Norden i stand til å sette opp de mest fornuftige og miljøeffektive rutene for vår flåte RenoNorden bruker for tiden ulike avanserte GPS ruteplanleggingssystemer for å sette opp nye driftskontrakter.

Vi tilbyr også våre klienter en GPS-registreringstjeneste.

Drift

Våre erfarne lokale ledere har ansvar for den daglige driften og for de lokale basene. De er kontaktpunkt for våre oppdragsgivere og forsikrer at den daglige tjenesten gjennomføres i henhold til kontraktskravene. Lokale ledere er også ansvarlige for opplæringen og utviklingen av renovatørene.

Ved å drifte hver avdeling selvstendig kan alle bestemmelser eller problemer med kjøretøy bli tatt hånd om raskt og effektivt. Dersom ekstra støtte er nødvendig har vi strukturer som forsikrer at alle nødvendige ressurser eller kunnskaper kan gis raskt. Generell support for ressurser og administrasjon for hvert land leveres av hovedkontoret.

Utstyr

Etter renovatørene er flåten av kjøretøy vår mest verdifulle eiendel. Vi investerer i utstyr og teknologi med høy kvalitet slik at våre sjåfører er trygge og driften effektiv. Hvert RenoNorden-kjøretøy er registrert og monitorert i våre kvalitetssystemer.

Alle verksteder og ressurssentere er utstyrt med utstyr og kunnskap for å kunne ta hånd om vedlikehold, øyeblikkelig assistanse og reparasjoner.

Sentralt verksted

RenoNorden driver flere sentrale verksteder i landene vi opererer i. Disse interndrevne verkstedene håndterer vedlikehold og mindre reparasjoner av våre kjøretøy.

Alle verksteder og ressurssentere er utstyrt med utstyr og kunnskap for å kunne ta hånd om vedlikehold, øyeblikkelig assistanse og reparasjoner.

 

Profesjonell opplæring

RenoNorden prioriterer et høyt nivå i forbindelse med rekruttering og opplæring. Våre renovatører er vår viktigste ressurs, og vi er stolte over være i besittelse av slik ekspertise. I 2011 etablerte vi vår egen »Renovatørskole» for å forsikre oss om at våre førstelinjeansatte er godt opplært på alle områder.


Vår avfallshåndteringsskole tilbyr følgende opplæring

Renovatører i RenoNorden utdannes på følgende fagområder:

 • RenoNordens kvalitetssystem/ lokal kvalitetsplan;
 • RenoNordens organisasjon;
 • Kunnskap om oppdragsgivers kontraktskrav mht utførelse og kundekontakt;
 • Kjenne til rutiner for rapportering av avvik renovasjon;
 • Kjennskap til administrative rutiner som føring av timesedler og fraværsmeldinger;
 • Visual Improvement System (VIS), internt elektronisk kvalitets-, avviks- og forbedringsverktøy
 • Bekledning;
 • Renovatørhåndboken;
 • Kunnskap om arbeidsteknikk for å forebygge belastnings- og slitasjeskader;
 • Sikkerhetsopplæring;
 • Personalsaker, lønn, skatt etc;
 • Kjøreopplæring med renovasjonsbil;
 • Bruk av renovasjonsbilens aggregat;
 • Funksjoner på renovasjonsbil;
 • Vedlikehold av aggregat og bil;
 • Ruteopplæring teori og praksis;
 • Språkopplæring ved behov (nivå B1 i Europarådets nivåskala).

Det gjennomføres også følgende etterutdanning i selskapet:

 • Oppfriskningskurs i førstehjelp;
 • ECO-driving (økonomisk kjøring);
 • Generelle kjøreferdigheter (kjøregård)

Tilleggsopplæring

Vi tilbyr også videre opplæring innad i bedriften:

 • Oppdateringskurs i førstehjelp;
 • ØKO-kjøring (økonomisk kjøring);
 • Generelle kjøreferdigheter; og
 • Hvert femte år arrangerer vi også oppdateringskurs for våre sjåfører.