Slide 1

Markedsleder innenfor nordisk avfallshåndtering

RenoNorden er stolte over å være ledende i markedet for husholdningsrenovasjon i fire nordiske land; Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi leverer effektive, pålitelige og profesjonelle tjenester for avfallshåndtering i over 230 kommuner.

Norge

RenoNorden ble etablert i 2000 og fikk sin første driftskontrakt med Kongsberg Kommune kun ett år senere. I løpet av de neste fjorten årene deltok RenoNorden i mange anbudskonkurranser og ble gradvis den største leverandøren for avfallshåndtering i Norge

I Norge utgjør husholdningsavfall omkring 20% av alt avfallet. Offentlige og private tar seg av omtrent 2.3 millioner tonn husholdningsavfall hvert år.

RenoNorden er den største aktøren innenfor husholdningsrenovasjon, med en nåværende markedsandel på 46%. Vi leverer våre tjenester over hele landet, og tar hånd om avfall fra en av tre norske husstander.

RenoNorden har sitt hovedkontor på Frogner i Sørum kommune, midt mellom Oslo og Gardermoen lufthavn.

Sverige

RenoNorden har hatt kontrakter for avfallshåndtering i Sverige siden 2008, da vi sikret vår første driftskontrakt i Skaraborg. Innen to år hadde vi etablert enda tre avdelinger i landet.

Det svenske markedet for avfallshåndtering er veldig oppdelt, med et stort antall private bedrifter som konkurrerer om kontraktene. Av disse er RenoNorden markedsledende, og har den største markedsandelen.

Etter et oppkjøp av en konkurrent fikk vi mulighet til å utvide vårt operasjonelle område til Stockholm og Malmø. I dag har RenoNorden en markedsandel i Sverige på ca 15%.

Danmark

Sammenliknet med resten av det nordiske markedet har Danmark den nest største tjenesteutsettingsraten for avfallshåndteringstjenester; 94%.

I 2010 overtok RenoNorden avdelingen for husholdningsavfall fra Renoflex-Gruppen A/S, og driften startet på øya Zealand i Danmark. Kun ett år senere dukket muligheten opp for nok et oppkjøp, og driften ble utvidet til Jutland.

I dag er RenoNorden en landsdekkende leverandør av avfallshåndteringstjenester i Danmark, med en markedsandel på ca 32%.

Det danske markedet for avfallshåndtering forventes å utvikle seg mye i løpet av de neste årene, på grunn av en ny statlig avfallsstrategi som vil bli innført i 2022.

Finland

Det finske markedet for avfallshåndtering er nesten utelukkende tatt hånd om av private aktører. Kun en kommune har i tillegg noen kommunale kjøretøy for avfallshåndtering.

RenoNorden gikk inn i det finske markedet i 2014 ved å kjøpe opp den tredje største bedriften for avfallshåndtering, HFT Environment.

I dag opererer RenoNorden Finland over hele landet og tilbyr tjenester for både kommunale og kommersielle kunder. Selskapet har for tiden en markedsandel på 15%.