Slide 1

Vi arbeider for en bedre verden

Som den ledende entreprenøren i Norden for avfallshåndtering fokuserer RenoNorden på å drive vår bedrift i henholdt med de høyeste profesjonelle, etiske og juridiske standardene.

Samfunnsansvar

Avfallshåndtering har blitt en stor sak. Da naturressurser stadig blir knappere, og presset på å ta vare på miljøet øker, må samfunnet begynne å revurdere avfallet sitt.

Ved å bare sende avfallet til en søppelfylling hvor det blir begravet er ikke lenger akseptabelt.

Som en del av denne viktige prosessen, gjør RenoNorden alt vi kan for å arbeide på en miljøvennlig måte. Hvert år leverer vi tusenvis av tonn med avfall til gjenvinningsanlegg over hele Norden, og vi bruker kjøretøy som regelmessig vedlikeholdes og som, i noen tilfeller, bruker biodrivstoff.

Etisk arbeid

RenoNorden streber etter å utgjøre en positiv forskjell. Vi driver vår bedrift på en måte som samsvarer med fundamentale etiske verdier og med respekt for individer, samfunn og miljø.

Våre etiske retningslinjer sikrer at alle i RenoNorden: vårt styre, administrasjon og våre førstelinjeansatte, streber etter en høy etisk standard i utførelsen av sitt arbeid. Vi forventer også at våre samarbeidspartnere streber etter de samme etiske standardene vi forventer av oss selv.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vi er dedikerte til å forsikre kvaliteten og utførelsen av våre produkter og tjenester gjennom et systematisk program for kvalitet og sikkerhet.

I tillegg til å møte de lovpålagte helse- og sikkerthetskravene for vår industri, er RenoNorden forpliktet til å beholde en høyt nivå for sikkerhet gjennom hele bedriften. Vårt mål er å tilby tjenester som leveres trygt av profesjonelle ansatte, lavere driftskostnader og økt sikkerhet.

Vår flåte er kontinuerlig vedlikeholdt og våre ansatte læres regelmessig opp av HMS-eksperter.

For å oppnå dette har vi utviklet et system for helse, miljø og sikkerhet som svarer til alle offentlige og interne krav, i tillegg til kravene fra ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

RenoNorden er sertifiserte i henhold til EN ISO 9001: 2008 (Kvalitetsstandard), ISO 14001: 2004 (Miljøstandard) og OHSAS 18001: 2007 (HMS-standard).