Slide 1

Utforsk våre tjenester

Avfallshåndtering er kanskje ikke den mest spennende tjeneste, men det er en av de viktigste. RenoNorden er stolte av å ta del i dette arbeidet, og av å jobbe med et stort antall kommuner og samarbeide med private bedrifter for avfallshåndtering for å forsikre at husholdningsavfall blir innsamlet på en profesjonell og forsvarlig måte.

Hva vi gjør

RenoNorden spesialiserer seg i avfallshåndtering for husholdningsavfall. Vi er den ledende bedriften i det nordiske markedet, og tilbyr kritiske tjenester for over fem millioner mennesker i fire land: Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Our front line teams empty thousands of rubbish bins every day, transporting the waste within to its final destination safely and efficiently. Each member of our refuse collection team attends training within our ‘Waste Management School’ where they are kept up-to-date on the industries latest legal, professional and health and safety guidelines.

Vår moderne og lett gjenkjennelige flåte med søppelbiler leverer avfall til et stort antall destinasjoner over hele Norden, hvor den vanligste destinasjonen er gjenvinningsanlegg og forbrenningsanlegg.

Prosessen

Tidligere var avfallshåndtering vanligvis utført av offentlige ansatte. I dag velger de fleste kommuner å benytte spesialiserte, private bedrifter for dette. RenoNorden har fått mange av disse kontraktene, og har gradvis vokst til å bli den største tilbyderen for avfallshåndteringstjenester over hele den nordiske regionen.

Vår rolle er å samle inn og transportere avfall for sikker deponering. Husstandens sortering, antall søppeldunker per husstand og avfallets endelige destinasjon er bestemt individuelt av hver enkelt kommune. I de fleste tilfeller styrer interkommunale selskaper behandlingen av avfall for flere forskjellige kommuner.

Papp, plast og papir blir vanligvis resirkulert eller brukt til energiproduksjon, mens annet søppel kan brukes for å produsere biogass eller kompost. Avfall som ikke kan gjenbrukes blir vanligvis brent.